Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Fischer, Slavomil, 1962-


Citace: Jeho: Etopedie v penitenciární praxi
Citace: www(Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta), cit. 2. 2. 2016
Citace: www(nakladatelství Triton)
Citace: www(osobní stránka), cit. 2. 2. 2016
Narozen 16. 1. 1962 v Ústí nad Labem. PhDr., Ph.D., pedagog, práce z oboru výchovného poradenství a speciální pedagogiky, vzdělávání dospělých.