Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Michalík, Jan, 1962-


Citace: Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání
Citace: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
Narozen 1962. Mgr., PaedDr., autor prací z oboru práva ve školství a vzdělávání, zaměření na zdravotně postiženou mládež.